Փառաբանութեամբ երգեցէք մեր Թագաւորին եւ պաշտեցէք:

Փառաբանութեամբ երգեցէք մեր Արքային, նոր երգ երգեցէք:

Զի Ինքն է Տէր եւ Թագաւոր երկրի վրայ,

Երկինք, երկիր կը ցնծան Իր սուրբ անուամբ:

Փառաբանութեամբ երգեցէք մեր Թագաւորին:

Նախորդ Հրապարակում Տէր Գեղեցիկ Ես