Դիտեցէք Ճենիին բժշկութիւնը, թէ ի՛նչպէս ան բժշկուեցաւ քունքոսկրը ենթածնoտին կապող յոդային խանգարումէ (TMJ dysfunction), որմէ կը տառապէր երկու տարիէ:

Նախորդ Հրապարակում Երկարամեայ Սրունքի Ցաւը Անմիջապէս կը Բժշկուի - Փաթիլին Վկայութիւնը
Յաջորդ Հրապարակում Յուրիկը Բուժվեց Ոտքի 6 Ամսվա Ուժեղ Ցավից