Ժանեթ Պարհումը զիստի բժշկութիւն ստանալէ ետք, կը վկայէ, թէ ի՞նչպէս Տէր Յիսուս զինք հայփըրաքյուսիսէ (hyperacusis = ձայնի հանդէպ գերզգայնութիւն) եւ ծոյլ աչքէ բժշկեց։

Նախորդ Հրապարակում Արտիօմին Տեսողութիւնը Կը Բժշկուի
Յաջորդ Հրապարակում Տասը Տարուայ Կռնակի 'Տիսք'ը Անմիջապէս կը Բժշկուի