Մեր ձայները բարձրացնենք եւ երգենք՝ «Ովսաննա Ի Բարձունս»։

Ծաղկազարդին, եկեղեցիին մէջ փառաբանութեան երգեր բարձրացան , որոնցմէ մէկուն ընթացքին մեր անուշիկ Սանանը պարեց իր իսկ մշակած պարը։

«Թող որ անոր անունը պարով օրհնեն,
Թմբուկով եւ քնարով սաղմոս թող ըսեն անոր» (Սաղմոս 149.3):

Նախորդ Հրապարակում Փառաբանութեամբ
Յաջորդ Հրապարակում Կը Զօրանամ Ես