Քանի մը տարի զաւակ չունենալէ ետք եւ բժիշկներուն կողմէ ոչ մէկ յոյս չստանալէ ետք, Կարէնին կինը հրաշքով բժշկուեցաւ երբ ութը ամիս առաջ Հովիւ Գէորգը անոր համար աղօթեց: Այսօր, մեր Տէր Յիսուս Քրիստոսին շնորհքովը, Կարէնին կինը յղի է:

Նախորդ Հրապարակում Արտիօմին Տեսողութիւնը Կը Բժշկուի
Յաջորդ Հրապարակում Արտիօմին Տեսողութիւնը Կը Բժշկուի