Նախորդ Հրապարակում Մանուկին Լսողութիւնը կը Վերականգնուի
Յաջորդ Հրապարակում Էլիանային Կեանքի Վկայութիւնը. Միայն Յիսուս Յագեցուց իմ Ծարաւս