Օգոստոսի 3, 4 եւ 5-ին Կեանքի Աղբիւր Եկեղեցին իր տարեկան համագումարը ունեցաւ: Այդ երեք գեղեցիկ օրերուն ընթացքին, ներկաները վայելեցին Տէր Յիսուսի ներկայութիւնը եւ գոհացան Անոր սիրովը: Հինգ նիւթերով, Հովիւը կեդրոնացաւ Քրիստոնէական նկարագիր շինելու վրայ:

Մեծ ուրախութիւն էր նաեւ մկրտութիւնը նոր անձերու, որոնք Յիսուսի հանդէպ իրենց հաւատքը հռչակեցին եւ իրենց կեանքերը Յիսուսի նուիրեցին:

Քարոզները լսելու համար սեղմեցէք հետեւեալ յղումները՝

Մեր Նկարագիրին Կարեւորութիւնը

Կոտրուած Նկարագիրներ Բժշկելը

Ամենակարեւոր Սկզբունքը Ղեկավարութեան

Ժամանակը Ծրագրելու Կարեւորութիւնը

Աստուածդ Պաշտէ, Անոր Շունչը Մէջդ Է

Յաջորդ Հրապարակում Տարեկան Համագումար 2018, Պոսթըն