Եվ Հիսուսն ասաց գնացեք և բոլոր ազգերին աշակերտներ պատրաստեք՝ մկրտելով նրանց Հոր և Որդու և Սուրբ Հոգու անունով (Մաթևոս 28:19):

Սեպտեմբերի 26-ին՝ շաբաթ օրը, մենք օրհնվեցինք, երբ տեսանք երեք հոգի, ովքեր շատ էին ցանկանում մկրտվել, և դա իրականություն դարձավ։ Նրանք վերջապես այդպես հայտարարեցին իրենց հավատարմությունը Մեկին և Միակին, Հիսուս Քրիստոսին՝ ամբողջ աշխարհի Տիրոջն ու Փրկչին։

Նախորդ Հրապարակում Ջուրի Մկրտութիւն
Յաջորդ Հրապարակում Արա Պալճեան Պուրճ Համուտի Կեանքի Աղբիւր Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւ Նշանակուած է