Նախորդ Հրապարակում Հաշտութիւն
Յաջորդ Հրապարակում Մեծ Յանձնարարութիւնը