Վեր. Գէորգ եւ հովիւ Վիգէն կը զրուցեն, թէ ի՞նչպէս կարելի է յաղթահարել վախը, «Վարմունք Դիւային Ազդեցութեան Դիմաց» շարքին մէջ։

Կրնաք դիտել այս նիւթին հետ կապուած լման քարոզ մը «Դեւերու Գործունէութեան Ամենատարածուած Նշանը»

Նախորդ Հրապարակում Ի'նչպէս Վարուիլ Դեւերուն Հետ
Յաջորդ Հրապարակում Դեւերը Կը Ստիպեն Որ Մարդիկ Անբնական Բաներ Ընեն