Ի՞նչպէս զգացիր Աստուծոյ ողջ ներկայութիւնը մարմինիդ մէջ Սուրբ Հոգիին միջոցաւ եւ ի՞նչ էր ատոր արդիւնքը քու կեանքիդ մէջ:

Նախորդ Հրապարակում Սուրբ Հոգի, Հոս՝ Քու Ներկայութեանդ մէջ | Վկայութիւն՝ Հովիկ Յովհաննէսեան
Յաջորդ Հրապարակում Սուրբ Հոգի, Հոս՝ Քու Ներկայութեանդ մէջ | Վկայութիւն՝ Յարութ Կարապետեան