Միացէ՛ք մեզի մինչ կը տօնենք Սուրբ Հոգիին էջքը եւ Եկեղեցիին ծնունդը Պենտէկոստէի օրը, Կիրակի, Մայիս 19, առաւօտեան ժամը 11:15-ին Կեանքի Աղբիւր Եկեղեցւոյ մէջ:

Նախորդ Հրապարակում 10 Օրեր Մինչեւ Պենտէկոստէ