Նախորդ Հրապարակում Կը Գովենք Քեզ, Ով Աստուած
Յաջորդ Հրապարակում Ուժով Չէ, Զօրութեամբ Չէ