Որպէս Գետամէջի մեր ծառայութեան մէկ մասը, Կեանքի Աղբիւր Եկեղեցին անհրաժեշտութիւն զգաց նպաստել գիւղական համայնքին բժշկական խորհրդատուութիւններով:

Հետեւաբար, բժշկութեան ծառայութեան համար լման օր մը կազմակերպուեցաւ՝ 2 ակնագործներու, ներքին բժիշկի և սրտաբանի մը համագործակցութեամբ:

Օրուան վերջաւորութեան, 65 խորհրդատուութեան նստաշրջաններ կատարուեցան, և խորհրդատուութիւն ստացողներէն շատերուն առաջարկուեցաւ անվճար դեղորայք և ակնոցներ ՝ ըստ անհրաժեշտութեան:

Նախորդ Հրապարակում Մանկական Ճամբար 2021
Յաջորդ Հրապարակում Տղամարդոց Հանդիպում