«Ես եւ Դուն» խորագիրը կրող կանանց երեկոն երեկոյ մըն էր, զոր մեր եկեղեցւոյ սիրելի տիկիններուն եւ հիւրերուն հետ կը փայփայենք:
Մենք խնդացինք, ընթրեցինք, խաղցանք եւ մեր սիրտերը բացինք իրարու: Երեկոն աւելի իմաստալից դարձաւ երբ հզօր պատգամ մը լսեցինք կիներուն իրարու աջակցելու եւ զիրար բարձրացնելու մասին, որ մեզի յիշեցուց աղօթելու եւ քաջալերելու կարեւորութեան մասին:
Շնորհակալ ենք այն կապերուն համար, որոնք հաստատուեցան եւ այն զօրացնող խօսքերուն համար, զորս ստացանք:

Նախորդ Հրապարակում Եկեղեցւոյ Տարեկան Փիքնիք 2023
Յաջորդ Հրապարակում Տղամարդոց Երեկոյ