Պարգեւը կը բաժնեկցի Պէյրութի պայթումին ընթացքին իր ապրած փորձառութիւնը, բացատրելով իր գտնուած տեղը, իրեն պատահածը եւ թէ ինք ի՞նչպէս այդ դէպքէն անցաւ:

Նախորդ Հրապարակում Հարցազրոյց Արմէն Յովսէփեանին Հետ
Յաջորդ Հրապարակում Հարցազրոյց Արային եւ Էմմանուէլին Հետ