Յիսուսի անունով Սուրբ Հոգիին զօրութիւնը կը բժշկէ:

Օծութեամբ լեցուն ծառայութիւն ունեցանք Աբովեան Քաղաքի Եկեղեցիին մէջ: Գիտութեան խօսքերու միջոցաւ, շատերը բժշկուեցան եւ մեր Տէր Յիսուսին հպումը վայելեցին:
Տասը հոգիներ իրենց վկայութիւնները տուին. անոնք բժշկուեցան պղտոր տեսողութենէ և տեսողութեան այլ խնդիրներէ, քունք-ստորին ծնօտային յօդի խանգարումներէ, ողնաշարի հետ կապուած խնդիրներէ և միկրենէ:

Ամբողջ փառքը մեր թանկագին Տէր Յիսուսին:

Վեր. Գէորգ Չափարեան

Նախորդ Հրապարակում 10 Օրեր Մինչեւ Պենտէկոստէ
Յաջորդ Հրապարակում Բժշկութեան Ծառայութիւն Մեծամորի Մէջ