Վեր. Գէորգը եւ Հովիւ Վիգէնը կը քննարկեն «Վախը եւ Մեղադրանքը Անմաքուր Ոգիներու Ազդեցութեան Տակ» նիւթը «Ի՛նչպէս Վարուիլ Դեւերուն Հետ» նիւթերու շարքէն:

Կրնաք դիտել այս նիւթին հետ կապուած լման քարոզ մը «Խելագարութիւն»

Նախորդ Հրապարակում Դեւերը Կը Ստիպեն Որ Մարդիկ Անբնական Բաներ Ընեն
Յաջորդ Հրապարակում Էլիանային Կեանքի Վկայութիւնը. Միայն Յիսուս Յագեցուց իմ Ծարաւս