Եկէք միասին բաժնեկցինք Զատկուայ ուրախութիւնը՝ տօնելով Յիսուս Քրիստոսի մեղքին եւ մահուան դէմ տարած յաղթանակը։

Միացէ՛ք մեզի երջանկութեան, խնդուքի, երգի եւ պարի ամբողջ օրուան մը համար, մանուկներու եւ մեծերու համար նախատեսուած յատուկ ծրագիրով մը, տունը պատրաստուած համեղ ուտեստեղէնի եւ աղանդերի (մրքեղէն եւ քաղցրեղէն) եւայլնի համար...

Սիրով կը սպասենք ձեզ Ապրիլ 6-ին, առաւօտեան ժամը 10:00-էն մինչեւ կէսօրէ ետք ժամը 4:00-ը, Տըքուէնի, Ռաուտայի կցուղի:

Նախորդ Հրապարակում Աւագ Շաբաթ 2023
Յաջորդ Հրապարակում Եկեղեցւոյ Տարեկան Փիքնիք