Նոյեմբեր 24-ին տասը հոգիներ յայտարարեցին Յիսուսի հանդէպ իրենց հաւատքն ու նուիրումը ՝ հետեւելու Անոր ջուրի մկրտութեան միջոցով:

Մենք մեծապէս խանդավառ ենք բոլոր անոնց համար, որոնք հանրութեան առջեւ յայտարարեցին իրենց հաւատքը եւ իրենց կեանքերը փոխուեցան:

Նախորդ Հրապարակում ISOM-ի Վկայականաց Բաշխման Հանդիսութիւն
Յաջորդ Հրապարակում Տղամարդոց Հանդիպում