Պոսթոնի մեր եկեղեցին ունեցաւ շատ արդիւնաբեր եւ զուարճալի տարեկան համագումար մը: Համագումարը ընդգրկեց զանազան նիւթեր ինչպէս՝ «Ի՛նչպէս Ապրիլ Յաղթական Կեանք մը՝ Որպէս Աստուծոյ Զաւակ» եւ «Ի՛նչպէս Յաղթահարել Ամէն Տեսակի Դիւային Ամրոցներ»:
Մեր Պոսթոնի ընտանիքը հիանալի ժամանակ անցուց միասին՝ ընկերութեան եւ բազմաթիւ զուարճալի միջոցառումներու միջոցով:

Աստուծոյ շնորհակալութիւն կը յայտնենք այս հիանալի խումբին համար եւ Քրիստոսով իրենց շարունակ աճող ուժին համար:

Նախորդ Հրապարակում Հայաստանում Տարեկան Համագումար 2021
Յաջորդ Հրապարակում Զուարճանք, Կերակուր եւ Ընկերութիւն Յիսուսի հետ