Կեանքի Աղբիւր Եկեղեցին արձակեց իր «Մարդիկ եւ Մշակոյթը» (HR) բաժանմունքը: Հերի Խաչատուրեանը, որպէս այս բաժանմուքին համադրողը, Կեանքի Աղբիւր Եկեղեցւոյ ղեկավարներուն եւ ծառայողներուն ներկայացուց Կեանքի Աղբիւր Եկեղեցւոյ հիմնական արժէքները:

Նախորդ Հրապարակում ISOM-ը Հայաստանում
Յաջորդ Հրապարակում Լոյս տեսաւ «Յիսուս Կեանքս Փոխեց» ալպոմը