Տարեկան մեր համագումարը կը մօտենա՛յ։

Նշեցէք ձեր քովը թուականները՝ Օգոստոս 5-էն 7, Անոր ներկայութեան մէջ խորանալու համար։

Կրնաք հոս արձանագրուիլ՝

Հայերէն՝ https://forms.gle/DiPZtXu9Nx9XEdoi7

Արաբերէն՝ https://forms.gle/sPHxPxA4F3cQpYkb9

Յաւելեալ տեղեկութեան համար՝ 70238651

Նախորդ Հրապարակում "Նրա ներկայության մեջ" համագումար Հայաստանում
Յաջորդ Հրապարակում Տարեկան Համագումար Հայաստանի մէջ