Նախորդ Հրապարակում Մեր Կեանքը Քրիստոսի Միացած (Եփեսացիս 1--2)
Յաջորդ Հրապարակում Կապուած՝ Աճման Մէջ