Sermons

Dedication
5
September 11, 2011
Հին Կտակարանին մէջ Աստուած կու տայ սորվեցնելու պատուէրը (Բ. Օր 6.4-9): Աստուած կ'ըսէ՝ «Ով Իսրայէլ, մտի՛կ ըրէ. Մեր Տէր Աստուածը մի [...]
4
July 31, 2011
Աստուած կ'ակնկալէ, որ մեր կեանքին բոլոր մանրամասնութիւններուն մէջ Իրեն նուիրուած կեանք մը ապրինք: Ընծայումը նուիրումին պտուղն է:  Ընծայել բառը յունարէնով [...]
Մենք շատ բաներ գիտենք հոգեւոր կեանքին վերաբերեալ, սակայն շատ անգամ մեր գիտցածներն ու մեր գործերը իրարու չեն համապատասխաներ:  Մտ 19.16-ին մէջ, [...]
Ուխտը երկու հոգիներու կամ խումբերու միջեւ կնքուած համաձայնութիւն մըն է: Ուխտը կատարող խումբերը իրարու հանդէպ պատասխանատուութիւն յանձն կ'առնեն: Մենք Աստուծոյ [...]
1
April 22, 2011
Աստուածաշունչը կը հաստատէ, թէ մենք նոր արարածներ ենք Քրիստոսով (Բ. Կր 5.17): Սակայն կարեւոր է, որ մեր ինքնութիւնը բարձր պահենք, [...]
5 - 1 of 5
1