• Մեր յաղթութիւնը կախեալ չէ թշնամիին բանակէն եւ անոր զօրութենէն կամ թիւին շատութենէն, այլ՝ Աստուծոյ խօսքին կառչելէն եւ վստահութեամբ զայն ապրելէն: (Վեր. Գէորգ)